cartowing logocartowing logo

[ o spoločnosti ]  [ postup pri odťahu a výdaji vozidla ]  [ reklamačný poriadok ]  [ english ]  [ deutsch ]


Spoločnosť Car Towing, a.s. vykonáva nútené odťahy v Bratislave od roku 2010.

Cieľom našej spoločnosti je pomáhať polícii pri udržovaní plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky v hlavnom meste SR.
Veríme, že našou činnosťou prispievame k lepšej doprave v centre nášho mesta a taktiež lepšej disciplíne vodičov, ktorí v ňom parkujú.

Car Towing, a.s. každý nútený odťah vykonáva výhradne v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 na základe rozhodnutia správcu komunikácie. Pri odťahu je preto vždy prítomný a nariaďuje ho príslušník Mestskej Polície, resp. príslušník Policajného Zboru SR.

V prípade, že si myslíte, že Vaše vozidlo bolo odtiahnuté, volajte Mestskú Políciu na tel. čísle 159


Prevádzka:
Pri seči 1
851 01 Bratislava
tel.: 0918 79 99 97
Sídlo:
Záhradnícka 151/B
821 08 Bratislava
IČO: 44655606
zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 4709/B